Ogrzewanie elektryczne nie jest dobrym pomysłem na główne źródło ciepła

Ta jednakże może zamontowana radiatorach

Pompa ciepła składa się z kilku, kilkunastu radiatorów rozmieszczonych wokół budynków oraz sprężarki. Ta z natomiast może być zamontowana przy radiatorach albo wewnątrz obiektu. Wszystkie podzespoły łączone są za pomocą miedzianych rurek o średnicy 22 mm.

Pierwsze opowiada potrzebie energii cieplnej

W zależności od rodzaju pompa ciepła wytwarza energię, czerpiąc ją z ziemi, wód gruntowych albo wiatru. Pobór ciepła z powietrza umożliwiają cztery prawa zaczerpnięte z fizyki. Pierwsze mówi o potrzebie energii cieplnej, dzięki której ciecz zmieni stan z płynnego w gazowy (zacznie wrzeć). Po drugie, powrót cieczy do stanu płynnego skutkuje oddaniem pobranej wcześniej porcji ciepła. Po trzecie, jeśli sprężymy gaz, to temperatura otoczenia rośnie razem z ciśnieniem w nim panującym. Wreszcie po czwarte, zwiększając ciśnienie nad cieczą, podnosimy temperaturę jej wrzenia. To sprawia, że więcej ciepła ona potrzebuje i więcej go później (w momencie powrotu do stanu ciekłego).

Może zamontowana 50 m

Pompa ciepła zajmuje powierzchnię 1-2,5 m kw. (w zależności od modelu). Może być zamontowana nawet 50 metrów od budynku albo na jego ścianie czy dachu.

1/10 grosza, kiedy rzeczywistości dziesiątki

Pompa ciepła to bardzo tanie ogrzewanie. 1 kW energii cieplnej wytworzony dzięki energii elektrycznej kosztuje ok. 1/10 grosza, podczas gdy w rzeczywistości kilkadziesiąt groszy. Pompa ciepła jest więc dużo tańsza niż ogrzewanie elektryczne.

Doskonale połączyć pompę energii ogrzewanie

Pompa ciepła jest równie wygodna w eksploatacji jak ogrzewanie gazowe. Najlepiej jest połączyć pompę ciepła i ogrzewanie podłogowe . Wówczas ogrzewanie jest najefektywniejsze, gdyż minimalizujemy straty ciepła. Uzupełnieniem tego zestawu może być ogrzewanie kominkowe.